Návštěvní řád

Tady pramení relax.

Provozovatel

Sportovní centrum Radostova Luhačovice, příspěvková organizace
Hradisko 1029, Luhačovice 763 26

Povinnosti návštěvníků

Popis pohybu návštěvníka od vstupu do odchodu:

U pokladny obdrží návštěvník čip po zaplacení vstupného, turniketem projde do prostoru, kde vyzuje venkovní obuv a vloží ji do sáčku. Po celou dobu návštěvy má návštěvník povinnost mít u sebe doklad o zaplacení vstupného. Při ztrátě čipových hodinek s dokladem platí návštěvník pokutu 200 Kč, bez dokladu 1200 Kč, v případě mládeže bez dokladu 900 Kč. Vybere si volnou skříňku a odloží veškerý oděv a obuv v sáčku. Šatní skříňku uzamkne čipem a čip si nasadí na ruku. Samotné převlečení je nutno uskutečnit v převlékacích kabinách. Před vstupem do bazénové haly provede důkladné omytí celého těla mýdlem – bez plavek. Po každém použití WC zopakují mytí pod sprchou. Poté si navlékne plavky a vstoupí do bazénové haly. Při odchodu z bazénu se zákazník opět osprchuje (popř. omyje) ve sprše, poté se osuší a v šatně se oblékne. K vysoušení vlasů smí návštěvník použít pouze vysoušeč, který je v majetku provozovatele a je pravidelně kontrolován. Obuv vyjme ze sáčku a obuje se až za dělicí prosklenou stěnou (směrem k nečistému prostoru). Při odchodu vloží zákazník čip do sběrače, který vyhodnotí případný doplatek. Pokud nevznikl žádný doplatek turniket se uvolní, v případě doplatku je nutno ho doplatit na pokladně a posléze je východ uvolněn.

Návštěvní řád

Výňatek návštěvního řádu je vyvěšen na nástěnce před vstupem k pokladnám. Kompletní znění je uveřejněno na www.plovarnaluhacovice.cz/navstevni-rad a na vyžádání u pokladních.

Vstup do areálu:

 1. Vstup do bazénu je dovolen pouze na platnou vstupenku, kterou vydává pokladna.
 2. Po zaplacení obdrží zákazník čip, který je povinen nosit na ruce po celou dobu návštěvy.
 3. Zakoupením vstupenky a vstupem do plaveckého bazénu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a pokynům odpovědných pracovníků v plaveckém bazénu.
 4. Dětem mladším 10 let je návštěva bazénu dovolena v doprovodu osoby starší 18 let.
 5. Při dosažení plné kapacity bazénu přeruší pokladny prodej vstupenek do doby, než se kapacita uvolní.
 6. Počet slev se nesčítá, vždy může zákazník využít pouze jednu slevu v danou chvíli.
 7. Umožňujeme platbu stravenkami, do kterých však nevracíme.
 8. Studenti (od 18 do dovršení 26 let) se prokazují platným studentským průkazem, mládež (od 15 do dovršení 18 let) a senioři (od 65 let) občanským průkazem.
 9. Osoby ZTP a ZTP/P se prokazují průkazy ZTP nebo ZTP/P (doprovod zdarma).
 10. Organizovaná skupina (10 a více platících osob – dospělí, senior, student, mládež, ZTP) sleva 10 % z jednorázového vstupného (dozor vstup zdarma – každá 11 osoba).
 11. Děti do dovršení 6 let, v případě nejistoty si provozovatel vyhrazuje právo doložení věku dítěte rodným listem, případně zápisem v občanském průkazu rodiče. Pokud toto nebude umožněno, platí běžná cena pro mládež do 15 let.
 12. Do rodinného vstupného lze uplatnit pouze mládež do dovršení 15 let, dospělí a senior. Rodinné vstupné musí mít minimálně 3 členy z toho aspoň 1 dospělí a 1 mládež.
 13. Doplatek na vstupném se počítá od uplynutí zakoupené doby + 20 minut na šatnu. Při překročení zaplacené doby se doplácí za každých započatých 5 minut v poměrné výši původního vstupného.
 14. Zaplacením vstupného nebo průchodem turniketem zákazník souhlasí s návštěvním řádem.
 15. Nástěnné hodiny jsou pouze orientační, přesný čas opuštění areálu návštěvník zjistí po přiložení čipu na čtečku (plavecký bazén, šatny).
 16. Vstup s kočárky do areálu je zakázán. Je možné je zanechat ve vstupní hale u stěny pod TV.
 17. Zákazník je povinen si před zaplacením zkontrolovat na displeji vstupné. Jakmile návštěvník projde turniketem, nelze vrátit peníze zpět.
 18. Lehátka na slunící terase jsou v ceně vstupného, do vyčerpání zásob. V případě, že dojde k vyčerpání kapacity lehátek, nevzniká nárok na slevu ani vrácení vstupného.
 19. Je přísně zakázáno používání vlastních elektrických zařízení.
 20. Využívání odstředivky je na vlastní riziko, za způsobené škody odpovídá uživatel, sám návštěvník.
 21. Po průchodu turniketem není možné areál opouštět a zpět se vracet.
 22. Vstupné lze zákazníkovi prodat až ve chvíli kdy je areál otevřen dle aktuální otevírací doby.
 23. Za odložené věci mimo správně uzamčené skříňky zodpovídá návštěvník.
 24. Zákaz vstupu se žvýkačkou.
 25. Návštěvník s doplatkem a návštěvník v baru má přednost před návštěvníkem u vstupu.
 26. Za děti zodpovídají rodiče, případně odpovědný zástupce v celém areálu včetně recepce.
 27. Doprovázející osoba, která se pohybuje v prostorách bazénové haly, je povinna mít taktéž zaplacené vstupné a mít oblečeny plavky. V běžném oděvu je vstup do bazénové haly zakázán.
 28. Hosté Lázní Luhačovice a.s.  odevzdávají slevový kupón a platí pouze pro 1 vstupenku.
 29. Pro uznání reklamace musí mít zákazník u sebe doklad o zaplacení po celou dobu návštěvy.
 30. Konzumace jídla povolena pouze v prostoru recepce, v mokrém baru a na letních terasách. Z hygienického důvodu a z důvodu udržení vody v bazénu v optimálním stavu se nedoporučuje konzumovat jídlo nebo nápoje přímo u bazénu. V případě, že návštěvník konzumuje jídlo nebo nápoje mimo prostor určených k tomuto účelu, je povinen dodržovat náležitou opatrnost, aby nedošlo k nechtěnému znečištění bazénové vody. Každý návštěvník bere na vědomí, že jakékoli znečištění nebo kontaminace bazénové vody způsobené konzumací jídla a nápojů v oblastech mimo k tomu určených bude předmětem okamžitého zásahu personálu a může mít za následek pokutu, jejíž výše bude určena dle závažnosti. Nápoje pouze v PET lahvi nebo kelímku. Přísný zákaz vstupu do celého areálu se sklem nebo jiným materiálem, kde hrozí při rozbití poranění (láhve, hrnky, sklenice a jiné). Mokrý bar je určen pouze pro návštěvníky nacházející se v areálu, nikoliv pro osoby zvenčí.
 31. Všechny vodní atrakce jsou spouštěny automaticky dle rozvrhu a jsou navzájem střídány. Není možné je spouštět na vyžádání.

Abonenti:

 1. Dobíjení abonentských účtů lze pouze po celých 10 Kč (10, 30, 100, 150) a to v minimální výši 10 Kč.
 2. Abonentní hodinky/kartu po zakoupení nelze vrátit.
 3. Abonentní hodinky/karta má neomezenou platnost.
 4. Nevyčerpané prostředky z abonentních účtů se nedají zpět vyplatit.
 5. Pro permanentky a abonentské účty se žádné slevy neposkytují.
 6. Kartička permanentky je na zálohu 100 Kč, tato částka bude po vyčerpání vrácena.
 7. Nevyčerpaná permanentka nelze zpětně vyplatit.
 8. Permanentka je zvýhodněna slevou 10 % z běžného vstupného.
 9. Permanentku lze využít v jednu chvíli pro více návštěvníků, dokud se nevyčerpá.
 10. Platnost permanentky od zakoupení je 6 měsíců.
 11. Minimální nabití při zakládání abonentského účtu je 300 Kč.
 12. Abonentními hodinkami ani kreditní kartou nelze platit útrata v bufetu.
 13. Abonentní hodinky jsou poskytnuty zdarma od dobité částky 2000 Kč, kreditní banka od 500 Kč. Neplatí při platbě fakturou/FKSP.
 14. Vlastník abonentského účtu je osoba uvedená na čipu, při zapůjčení čipu za něj stále zodpovídá vlastník.
 15. Při ztrátě abonentského čipu lze při předložení občanského průkazu původní čip zablokovat a převést zůstatek peněz na nový čip, který je povinen zákazník zaplatit.
 16. Abonentský účet lze převést na jiný typ účtu, v tomto případě se změní zůstatek kreditu dle typu účtu, nový čip je povinen zákazník zaplatit.

Vyloučení z návštěvy:

 1. Do prostoru plaveckého bazénu není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými vyrážkami, venerickými chorobami, chorobami provázenými výtoky (např. hnisu), dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních osob izolován. Dále osobám zahmyzeným, osobám pod vlivem alkoholu či jiné drogy. Dále dětem do 1 roku věku (mimo organizované plavání kojenců a batolat).
 2. Z prostoru plaveckého bazénu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, požije drogu nebo se chová jiným nepřístojným a rušivým způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech plavecký bazén na vyzvání, je odpovědný pracovník bazénu povinen jej vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou Policii či Policii ČR.
 3. Při výpadku elektrického proudu nebo jiné havárie, při které není funkční osvětlení areálu, filtrace vody, vzduchotechnika nebo jiné nezbytné zařízení k hygienickému a bezpečnému provozu musí návštěvníci opustit bazény a vyčkat mimo něj, dokud nedojde k opravě. Po celou dobu se musí návštěvníci řídit pokyny plavčíka a ostatních zaměstnanců Městské plovárny. Po celou dobu není možné prodávat žádné zboží ani vstupenky. Pokud se tak do 15 minut neučiní a porucha bude přetrvávat, jsou povinni všichni návštěvníci opustit bazénovou halu a opustit celý areál. Návštěvníkovi bude vrácena poměrná část vstupného bez 20 minut na použití šatny dle platného ceníku a odpovídající vstupence. V případě celodenního vstupného bude vrácena polovina vstupenky, pokud je čerpáno pod 3 hodiny bez 20 minut na použití šatny. Prodávat nové vstupenky a vcházení do areálu bude umožněno nejdříve 10 minut po odstranění závady.

Provozní pokyny pro návštěvníky:

 1. Čip pro vstup a otevírání skříněk je prodáván na pokladně bazénu. Klienti (abonenti) se zakoupeným čipem a předplaceným vstupem mají přednost před klientem, který si kupuje čip na pokladně.
 2. Svlékat se nebo oblékat je dovoleno pouze v příslušných šatnách, oblečení je možno ukládat pouze v místech k tomu určených (skříňky).
 3. Doba pobytu na hodinové vstupné začíná vpuštěním přes turniket a končí odchodem a přiložením čipu k odchodovému turniketu. Ke každé zakoupené vstupence je připočítána doba 20 minut na svlečení a oblečení klienta. Přesáhne-li klient tuto dobu musí doplatit čas, o který byl pobyt prodloužen. Doplatek je započítáván za každých započatých 5 minut v poměrné výši zakoupeného vstupného.
 4. 30 minut před koncem provozní doby je uzavřen přístup do areálu plovárny (šatny, bazény). V tuto dobu již není možné zakoupit vstupné. Návštěvník musí svůj odchod z prostor bazénů upravit tak, aby v hodinu ukončení provozu opustil výstupní turniket. Všechny bazény budou 15 minut před ukončením provozní doby uzavřeny.
 5. Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénu použít WC a důkladně se omýt mýdlem BEZ PLAVEK v prostorách sprch. Důrazně všechny žádáme, aby se nemyli mýdlem v plavkách z těchto důvodů:
  1. omytí nemůže být důkladné a dostatečné
  2. mýdlo se sráží v plavkách a velmi znečišťuje vodu v bazénu.
 6. Návštěvník musí mít slušné a čisté přiléhavé plavky a svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti. V trenýrkách, spodním prádle a bermudách je zásadně vstup do bazénu zakázán. Kojenci a batolata musí mít plavečky s přiléhavými gumičkami.
 7. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostorách pro neplavce.
 8. Všichni návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých plochách a vyvarovat se tak uklouznutí, popř. i úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto řádu, ani za úrazy způsobené jinými návštěvníky.
 9. Whirlpool spadá do tzv. klidové zóny. Proto je vstup do toho bazénu povolen pouze osobám starších 10 let. Pro mladší děti je určen dětský bazén.
 10. Parní kabina spadá do klidné zóny: návštěvník je povinen se v tomto prostoru chovat tiše a nesmí svým chováním narušovat klid ostatních. Před odchodem z parní kabiny po sobě návštěvník opláchne místo, na kterém seděl hadicí, která je k tomuto v parní kabině umístěna. Po použití parní kabiny je každý návštěvník povinen se řádně osprchovat.
 11. V plaveckém bazénu dbát zvýšené opatrnosti v oblasti kolem startovacích bloků, kde je povoleno skákání do vody. V dráze, určené pro kondiční plavání je skákání zakázáno.
 12. Terasy: Pokud jsou v provozu letní slunící terasy, platí v tomto prostoru zákaz běhání. Vstup na trampolínu je na vlastní nebezpečí. Maximální povolená nosnost je 180 kg. Kouření je povoleno pouze na vyhrazeném místě, kde je umístěn i popelník (vrchní terasa). Při každém přechodu z terasy do prostor bazénové haly, je návštěvník povinen se osprchovat.
 13. Návštěvníci jsou povinni šetřit vybavení plaveckého bazénu, zbytečně neplýtvat vodou. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na vybavení plaveckého bazénu a na majetku ostatních návštěvníků. Za ztrátu čipu je návštěvník povinen zaplatit 200 Kč.
 14. Návštěvník je povinen dodržet pokyny cedulí a ostatních značení v celém areálu.
 15. Odpovědnost za věci vnesené: provozovatel odpovídá za věci vnesené ve smyslu občanského zákoníku jen tehdy, byly-li uloženy na místě určeném provozovatelem k odložení věcí, přičemž návštěvník je povinen dodržet pokyny zaměstnanců plaveckého bazénu. Za věci odložené ve smyslu § 433 občanského zákoníku se považují věci, které se podle charakteru příslušného provozu zpravidla odkládají. Větší částky peněz, větší hodnoty cenin a cenností, jakož i klenoty je nutno hlásit v pokladně a předat do zvláštní úschovy. Upozorňujeme, že jestliže byla způsobena škoda nedbalostí návštěvníka nebo jeho úmyslným zaviněním, nese ji sám. Uvedené pokyny se opírají o ustanovení platného občanského zákoníku. Povinností poškozeného návštěvníka je, každý případ odcizení věcí osobně ohlásit nejbližšímu oddělení Policie ČR. Úschova věcí se provádí bezplatně. Předměty nalezené na plaveckém bazénu odevzdejte plavčíkům nebo v pokladně. Nevyzvednuté nálezy jsou po sezóně zlikvidovány.

Zakázané činnosti v prostorách bazénu:

 1. Vcházet v obuvi do prostor šaten a bazénů.
 2. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo hlukem rušit ostatní.
 3. Běhat, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozu a ostatních prostorách bazénů, skákat do vody mimo místa k tomu vyhrazená (startovací bloky). Ve všech bazénech platí zákaz šplhání druhé osobě na ramena.
 4. Při pohybu v bazénu je zakázáno vyhazovat druhé osoby do vzduchu.
 5. Dětský bazén na ochozu je přístupný pouze dětem do 10 let. Dospělí v tomto bazénku nesmějí sedět ani ležet. Sezení je jim povoleno pouze na okraji tohoto bazénu.
 6. V dětském bazénku platí zákaz samostatného pohybu na skluzavce u dětí mladších 3 let.
 7. Do prostor atrakce „Divoká řeka“ je zakázaný přístup neplavcům a osobám s nedokonalou plaveckou průpravou. Taktéž osobám s podpůrnými plaveckými prostředky typu „nafukovací kola a rukávky“. Dále zde platí zákaz používání takových pomůcek, které by v závislosti na rychlosti proudu, mohly ublížit ostatním návštěvníkům.
 8. Schodiště vedoucí do relaxačního bazénu slouží pouze pro bezpečný vstup a výstup z bazénu. Sezení v prostoru schodiště je zakázáno!
 9. Z hygienických důvodů není v parní kabině povoleno používání kartáčů a jiných prostředků určených pro peeling těla.
 10. Do whirlpoolu není dovoleno vnášení hraček, nafukovacích a jiných plaveckých pomůcek. V tomto bazénu platí zákaz potápění, plavání a skákání. Schody slouží ke vstupu do bazénu, sezení na nich není povoleno.
 11. Je zakázáno přenášení vody mezi bazény.
 12. Vstupovat do prostorů neurčených pro veřejnost. Plivat na podlahu a do vody, močit do bazénů, používat při koupání krémy, odhazovat odpadky a jakkoliv znečišťovat prostory plaveckého bazénu.
 13. Je zakázáno: kouřit, holit se, provádět manikúru nebo pedikúru, čistit chrup, provádět trvalou ondulaci nebo barvení vlasů, prát prádlo, brát s sebou skleněné věci a jiné věci, které se mohou rozbít a způsobit zranění, používat vlastní elektrospotřebiče, používat rádio, magnetofon, brát s sebou psy a jiná zvířata. Svévolně přemisťovat zařízení, používat ploutve, míče a rozměrná nadlehčovadla. Vstupovat bez předchozího umytí (bez plavek) celého těla mýdlem. Vyžadovat od zaměstnanců plaveckého bazénu služby odporující provoznímu řádu. Vcházet do míst určených pro osoby druhého pohlaví. Svévolně používat zařízení a vybavení první pomoci bez vědomí zaměstnanců plaveckého bazénu a volat o pomoc bez vážné příčiny. Zneužívat rozhlasového zařízení. Zdržovat se v prostoru bazénů v jiném oblečení než v plavkách.

Závěrečná ustanovení:

 1. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnosti je určeno viditelně označené místo první pomoci, místnost plavčíka. První pomoc je poskytována zdarma.
 2. Poškozování nebo rozkrádání majetku bazénu je trestné podle platných předpisů. I jiné porušování tohoto provozního řádu může být stíháno podle příslušných trestních předpisů. Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky plaveckého bazénu.
 3. Plavčík (jakožto pověřená osoba, která má za úkol dbát na bezpečnost návštěvníků a dodržování návštěvního řádu), je oprávněn okamžitě vyloučit návštěvníka z dané zóny (konkrétní bazén, pára, trampolína aj.) při zcela zřejmém porušení stanovených pravidel jasně vyplývajících z viditelných tabulí a nařízení, umístěných v prostorách Městské plovárny Luhačovice.
 4. Návštěvníci se mohou se stížnostmi, oznámeními a podněty obracet na provozního bazénu, popř. u ředitele Sportovního centra Radostova (provozovatel).

V Luhačovicích 1.7. 2022

Miroslav Talaš

ředitel SC Radostova Luhačovice

Teploty

Plavecký bazén 27 °C
Zážitkový bazén 32 °C
Dětský bazén 34 °C
Whirlpool 35 °C
Parní kabina 52 °C

Kde najít přihlašovací údaje?

Přihlašovací údaje se nacházi na spodní části účtenky. Hledejte text "Přihlašovací jméno" a "Heslo". Pokud nic takového nevidíte, nejspíš nemáte účtenku s přihlašovacími údaji. V takovém připadě požádejte zaměstanance na recepci, aby Vám takovou účtenku vystavil. 

You have Successfully Subscribed!