Informace k otevření

Tady pramení relax.

Informace k otevření

od | 28.05.2021 | Covid, Aktuálně

Datum znovuotevření je sobota 5.6.2021 9:00 hod.

Podmínky pro vstup:

Maximální kapacita je omezena na 72 osob. Rezervace na vstup neprovádíme  – doporučujeme sledovat naše internetové stránky, kde naleznete informaci o aktuálním počtu návštěvníků. Abonenti nemají přednostní právo pro vstup.

Pokyny pro vstup:

– při vstupu je nutné mít respirátor ve společných prostorách vč. šaten (respirátor nenosíte ve sprše a na bazénové hale za účelem vstupu do bazénu, při vstupu ze sprch zpět do šaten je nutné respirátor nasadit)

– dodržujte 2 m rozestupy

– v šatnách se zdržujte co nejkratší dobu, neshlukujte se

– dodržujte zásady hygieny (mytí rukou, dezinfekce)

– DBEJTE POKYNŮ ZAMĚSTNANCŮ KRYTÉHO BAZÉNU, v případě nerespektování pokynů můžete být vykázáni z areálu bez náhrady vstupného!!!

– podmínkou vstupu je prokázání TESTEM (pro osoby starší 6-ti let), jednou z uznávaných variant, včetně testů provedených u zaměstnavatele, ve školách i samotestem:

                           – stanovují se následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

                        i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

                        ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

                        iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

CERTIFIKÁTY od očkování stahujte na: https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni(průkazka o očkování nebude akceptována, na pokladně očkovací certifikát pokladní nevyhledají – toto není v našich možnostech).

Další informace a omezení:

– atrakce bez omezení

– abonenti nemají nárok na přednostní vstup

– parní kabina MIMO PROVOZ z důvodu protiepidemiologických opatření

– platnost dárkových poukazů (s platností do 31. 12. 2020) bude prodloužena do 31. 11. 2021

Použitý materiál:

– TESTY – viz. odkaz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-obyvatel-0486.pdf

– Mimořádně opatření – viz. odkaz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/stravovaci-sluzby-0486.pdf

– Usnesení vlády – viz. odkaz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0486.pdf

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaší návštěvu

Teploty

Plavecký bazén 27 °C
Zážitkový bazén 32 °C
Dětský bazén 34 °C
Whirlpool 35 °C
Parní kabina 52 °C

Aktualita

Vánoční dobíjení!

Od 1.12. do 31.12.2023 bude opět probíhat vánoční dobíjení.

Na e-shopu můžete akci využívat už o týden dříve a to od 22.11.! Údaje pro dobíjení můžete zažádat na recepci.

 

Wellness večer!

Další Wellness večer 1.12.2023 ve vůni borovice!

Abychom vám ještě více zpříjemnili tento večer, v mokrém baru si můžete objednat 1 dcl + 1 dcl zdarma vína nebo prosecca, které si budete moci vychutnat až u bazénu.

Přijďte si užít tento večer plný relaxace a klidu, těšíme se na vás!

 

Více informací na stránce Wellness večer

You have Successfully Subscribed!